<a name="stih2"></a>

Правила прийому та перебування дітей у дитячому оздоровчому таборі “Лісний”


У Табір приймаються діти у віці від 7 до 17 років, які не мають медичних протипоказань і готових до самообслуговування.

1.Прийом дітей до закладу здійснюється за результатами медичного огляду дитини і на підставі розгляду висновку про стан здоров’я за формою первинної облікової документації №079/о “Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” (далі-форма №079/о) затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 29 травня 2013 року №435, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №990/23522.

2.Довідка за формою №079/о видається батькам або іншим законним представникам у порядку, визначеному законодавством, за місцем медичного обслуговування дитини та за результатами її медичного огляду. Прийом до дитячого оздоровчого табору СБУ/бази відпочинку СБУ відбувається лише за наявності у формі №079/о:

 • даних про щеплення проти дифтерії, кашлюку, правцю, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, туберкульозу згідно віку та відповідно до Календаря щеплень в Україні (облікова форма №063/о). У разі порушення строків планової вакцинації, пов’язаних з медичними протипоказаннями, дитина може бути прийнята до оздоровчого закладу за рішенням лікаря, який проводить прийом дитини до закладу;
 • відсутність педикульозу;
 • від дерматолога та стоматолога;
 • інформації (довідки) про благополучне епідемічне оточення дитини-надається медичним працівником та містить інформацію про відсутність контакту з хворим на будь-яке інфекційне захворювання за місцем проживання та закладі освіти за місцем навчання протягом за останні 21 дні ( за місцем навчання-лише на першу зміну). Довідка отримана не раніше як за 3 дні до заїзду. Форма довідки – довільна.

3.У разі виявлення при медичному огляді перед прийомом до закладу педикульозу, корости або ознак інфекційного захворювання, дитина до закладу не допускається та направляється батькам на відповідне лікування.

Правила прийому та перебування дітей у дитячому оздоровчому таборі “Лісний”

1. Прийом дітей до табору здійснюється шляхом особистої передачі дитини від батьків ( законного представника) представнику табору при реєстрації.

2. Прийом дітей до табору здійснюється на підставі наступних документів:

 • путівки;
 • копія свідоцтва про народження;
 • медична довідка за формою 079/о з даними про перенесених інфекційних захворювань;
 • про епідоточення не раніше трьох діб до заїзду ( з місця попереднього відпочинку та за місцем проживання ) за останні 21 день; також на 1 зміну зі школи;
 • довідка про проведені профілактичні щеплення за формою №063/о;
 • відмітка про відсутність педикульозу;
 • довідка від дерматолога та стоматолога;

Правила перебування у таборі

1.По приїзду в табір дітей розподіляють по загонах з урахуванням вікових особливостей.
2. Кожна дитина повинна дитримуватися розпорядку дня табору, загальних санітарно-гігієничних норм, особистої гігієни (вмиватися, зачісуватися, приймати душ, одягатися по погоді, тощо)
3. Дитина зобов’язана перебувати разом з загоном і брати участь в житті колективу табору. Вожатий забов’язаний перебувати разом з загоном і брати участь в житті колективу табору. Вожатий зобов’язаний знати, де знаходиться кожна дитина, а дитина попередити вожатого про місце свого знаходження. Дитина може не брати участь в заходах з об’єктивних причин (хвороба, заборона лікаря, тощо).
4. Вихід за територію табору категорично заборонений. Допускаються виходи загонів з дозволу начальника табору для проведення заходів (походи, багаття) у супроводі вожатих.
5.У разі погіршення самопочуття дитина зобов’язана повідомити вожатому і звернутися до лікаря табору. Батьки сповіщаються лікарем у разі поміщення дитини в ізоляторі або в разі госпіталізації до медичного закладу.
6. Дитина зобов’язана дбайливо ставитися до особистого майна, майна інших дітей і майна табору. За збереження особистих речей дитина несе відповідальність самостійно. Адміністрація не несе відповідальності за їх втрату.
7. Дитина зобов’язана дотримуватись правил поведінки в громадських місцях.
8. Дитина повинна дбайливо ставитися до навколишньої природи на території табору, дотримувати чистоти.
9. Дітям забороняється: самостійне купання; самовільне розпалювання вогнищ; залазити на дерева і дахи, чіпати електрощити; залазити на стовп.

Правила відрахування дитини з табору

 • відвідування дитини в таборі забороняється. Можлива передача печива, води, фруктів, речей через вихователя з дитиною на відстані дотримуючись соціальної дистанції.
  Адміністрація табору має право відрахувати дитину з табору з доставкою до місця проживання у супроводі представника табору за рахунок батьків та/або у їх супроводі з наступних причин:
 • грубе порушення заходів власної безпеки, порушення режиму, самовільний вихід з території табору або корпусу після відбою, самовільне купання або неодноразове порушення правил поведінки на воді, порушення правил пожежної безпеки, електробезпеки, тощо;
 • крадіжка, вимагання. погрози. Нанесення моральної або фізичної шкоди по відношенню до інших дітей;
 • умисного нанесення значного матеріального збитку табору;
 • вживання спиртних напоїв (включаючи пиво), наркотичних засобів, паління;
 • виявлення у дитини медичних протипоказань або хронічних захворювань не зазначених в анкеті або медичних довідках, які можуть негативно позначитися на його здоров’ї під час перебування в таборі;
 • поширення та пропагування паління, пияцтва, наркотиків, а також розпусна і некультурна поведінка, брутальність, грубість педагогам, нанесених будь-яких тілесних ушкоджень іншим особам;
 • вчинення дій, що несуть загрозу життю або здоров’ю людей ( співробітників табору, дітей, тощо).

1. Вожатий, в присутності дитини сповіщає батьків (законного представника) про системні порушення дитиною вищевказаних правил і попереджає про відрахування з табору.
2. Відрахування проводиться при наявності актів, медичних довідок та інших документів, що підтверджують вищевказані причини.
3. Про відрахування дитини з табору за ініціативою Адміністрації табору компенсація невикористаних днів путівки не проводиться.
4. За заподіяну шкоду майну табору відповідальність несуть батьки дитини у встановленому законом порядку.
При порушенні умов договору перебування дитини в таборі батьки вправі звернутися з претензією до керівництва табору, яка буде розглянута протягом трьох днів і надано відповідь по суті.

Правила здійснення медичного супроводу дитини

1.Дитина, яка прибула в табір знаходиться під постійним медичним контролем медичного персоналу.У таборі створенні всі умови для надання екстреної медичної допомоги та лікування хворих дітей протягом усієї зміни. У разі надання екстреної медичної допомоги дитина доставляється в дитячу лікарню. Всі режимні заходи здійснюються під наглядом медичного персоналу.
2. Дитина що має захворювання повинна негайно повідомити про це вожатого, який відведе її на прийом до лікаря, після огляду буде призначено лікування.
3. Пункт прийому хворих дітей працює в таборі цілодобово. Якщо дитині необхідно за курсом лікування приймати будь-які медичні препарати, що знаходяться у дитини вам необхідно письмово повідомити про це лікаря табору зробивши відмітку у медичній карті дитини, в графі “ додаткова медична інформація”.
4. Діти що направляються на відпочинок у дитячий табір, повинні бути досить самостійні для того щоб стежити за особистою гігієною, для цього в таборі створені всі умови. Контроль за дотриманням дитиною особистої гігієни здійснюється загоновим вожатим, медичним персоналом і адміністрацією табору.
Медичні вимоги при направленні дітей до оздоровчого табору

ПРОТИПОКАЗАННЯ для направлення дітей в ОТ «Лісний»:

 • усі захворювання у гострому періоді;
 • усі форми туберкульозу органів і системи;
 •  ревматизм в активній стадії;
 • набуті, вроджені і операційні пороки серця і судин без порушення гемодинаміки;
 • ендокринні захворювання;
 • після перенесених міокардів протягом 3-х років, після операцій апендициту пахових і стегнових гриж, після тонзилектомії протягом 6-ти місяців;
 • залишкові явища травм черепа, залишкові явища органічних захворювань центральної нервової системи, паралічі;
 • епілепсія і епілептичні напади;
 • усі психічні захворювання;
 • енурез;
 • хронічна пневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба;
 • виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки, хронічний гастрит, коліт, гепатохолецистит;
 • горстрий нефрит-піонефрит, нирковокам’яна хвороба, вроджені аномалії, які супроводжуються порушенням функцій нирок;
 • дерформація опорно-рухового апарату із порушенням функцій у фізичному розвитку;
 • високий ступінь короткозорості;
 • усі інфекції і паразитарні захворювання очей і шкіри;
 • бацилоносійство:
 • новоутворення;

Діти які мають потребу в лікування зубів мають бути просановані.
Діти, уражені педикульозом повинні пройти санобробку.
У разі хвороби дитини табір забезпечує її евакувацією до лікувального закладу.
Виїзд дитину після видужання узгоджується з організацією, яка направила дитину, та батькам.