Якщо з якоїсь причини Вам не вдалося пройти часткове або повне медичне обстеження перед поїздкою до нашого санаторію, ми можемо виконати всі необхідні аналізи в умовах нашої лабораторії. Необхідне обладнання та кваліфіковані фахівці забезпечать Вам доступ до широкого спектру обстежень. За необхідністю ми самі порекомендуємо Вам важливі на нашу думку дослідження, аналізи та лабораторні тести.

Лабораторні дослідження, які проводяться в санаторії «Ворзель»

Загальноклінічні:

 • загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули);
 • загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
 • загальний аналіз сечі;
 • аналіз сечі по Нечипоренко.

Біохімічні дослідження крові:

 • білірубін (загальний та прямий);
 • АлТ (аланінамінотрансфераза);
 • Аст (аспартатамінотрансфераза);
 • ГГТП (гама-глутамілтранспептидаза);
 • альфа-амілаза;
 • глюкоза;
 • сечовина;
 • креатинін;
 • сечова кислота;
 • іони калію;
 • тропонін.

Біохімічне дослідження сечі:

 • діастаза.

Ліпідограма:

 • холестерин;
 • тригліцериди.

Дослідження гемостазу:

 • час згортання крові;
 • протромбіновий час;
 • ПТІ (протромбіновий індекс);
 • МНО (міжнародне нормалізоване відношення);
 • тромбоцити крові.

Імунологічні дослідження:

 • С-реактивний білок;
 • РФ (ревматоїдний фактор);
 • АСЛ-О (антистрептолізин-О).